18 januari 2016

Jan Sjoerd en Coby Pasterkamp

JSP en CobyJan Sjoerd en Coby stonden bekend als bijzondere, wijze mensen die een warm hart hadden voor leiders van kerken en bedieningen over de hele wereld. Na een rijk leven als zendeling, bemoedigden en inspireerden zij vele mensen uit hun grote netwerk. Op 10 maart 2020 is Jan Sjoerd naar zijn hemelse Vader gegaan. Op maandag 16 maart was de dankdienst voor zijn leven. Op 23 februari 2021 is Coby na een lange en zware strijd verenigd met haar Here Jezus Christus. Kijk hier het interview terug met Coby dat Gerard de Groot met haar hart over de jaarlijkse Herstelweek.    

Wereldwijd invloed
Zowel Jan Sjoerd als Coby waren overtuigd dat hun werk in Papua New Guinea de hoofdreden was dat ze geboren zijn. In het boek ‘Je moet je buik omdraaien’ zijn hun belevenissen als zendeling te lezen. Het boek bevat een schat aan informatie en bestaat uit spannende, ontroerende en leuke verhalen.

Hun werk in Papua New Guinea is heel groot geworden: er zijn ongeveer 600 kerken uit voortgekomen. Hun invloed in het land was groot. Zo vaak ze konden, reisden ze erheen om leiders te adviseren en bemoedigen. Naast hun invloed in Papua New Guinea, hadden zij contacten over de hele wereld o.a. in Australië, Afghanistan, Japan, Egypte en Brazilië.

IMG_0276Activiteiten in Nederland
Jan Sjoerd stond bekend als een bijbelleraar met veel gevoel voor humor. Hij zette zich namens Barnabas Ministries in om vele mensen toe te rusten, te trainen en te bemoedigen.

Naast zijn werk voor Barnabas Ministries was Jan Sjoerd betrokken bij verschillende stichtingen als Shelter Now, Wings of Healing en Gospel Music Festival. Jan Sjoerd Pasterkamp was ook één van de initiatiefnemers van Kingdom Life College (https://kingdomlifecollege.nl), een fulltime en parttime Bijbelschool in Rotterdam met het verlangen dat studenten als discipelen van Jezus Christus worden gelanceerd om Gods Koninkrijk bewust, doorleefd en proactief uit te leven. Jan Sjoerd gaf hier regelmatig les. In de laatste jaren van zijn leven sprak hij nog regelmatig in diverse gemeenten in Nederland en schreef hij diverse boeken.