Jaarverslag 2016

Maandag, 4 januari kreeg ik een kleine beroerte en ben enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. De drie zondagen daarna waren bijzondere diensten, waarbij ik aanwezig was, maar niet sprak, zoals ons 50 jarig huwelijksfeest, en de inzegening van twee voorgangers, één een ex-student van ons training centrum! Tot 13 maart heb ik elke zondag kunnen spreken en door de week les gegeven op onze Bijbelschool Kingdom Life College Rotterdam. Ik heb in die weken een aantal gesprekken met leiders gehad voor advies en begeleiding.

Daarna waren we drie weken in Zuid Afrika bij onze zoon en zijn gezin die daar wonen en werken. Dit was een cadeau van familie en vrienden voor ons 50 jarig huwelijksfeest.

Zondag 10 en 17 april heb ik weer gepreekt. Zondag 17 april had ik moeite met mijn stem, en ‘s middags na de dienst viel mijn stem weg, en kon ik amper meer praten. Na enkele weken bleek in een medisch onderzoek door de KNO arts dat er vijf poliepen op mijn stembanden zaten en ook het strottenhoofd zeer geïrriteerd was. Vanwege mijn medische geschiedenis was opereren niet mogelijk. De KNO arts betwijfelde of ik ooit weer zou kunnen preken of les geven.

Op zondag 15 mei – 1e Pinksterdag – kreeg ik weer een kleine beroerte en op 3 juni nog eens.

Ik heb dus vanaf 17 april alle spreekbeurten moeten afzeggen. Ik ervoer veel gebed en na enkele maanden begon mijn stem zich langzaam te herstellen, ik kreeg logopedie, maar preken of les geven was nog niet mogelijk. Heel voorzichtig ben ik begonnen met gesprekken met leiders, maar ik heb in 2017 niet meer kunnen preken. Wel heb ik in oktober in een seminar in de gemeente Jozua in Dordrecht, waarin Erika Duenk en ikzelf zouden spreken, twee korte inleidingen gedaan. De eerste keer dat ik weer sprak was een voorgangerstraining op 10 december. Ik sprak voor drie kwartier, langer ging niet, maar het ging goed. De eerste keer dat ik weer gepreekt heb was op zondag 22 januari in de Berea gemeente Vlissingen.

Het hoogtepunt in 2016 was voor Coby en mij de inzegening door voorganger Daniel Renger van onze zoon Daniel als lead-pastor (senior voorganger) van de gemeente Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam.

Drie boeken geschreven
Hoewel ik niet heb kunnen preken en lesgeven, heb ik in de maanden dat ik niet kon preken mijn laptop laten preken en heb drie boeken geschreven.

  • Eén boek over de zeven genadegaven waarover Paulus schrijft in Romeinen 12.
  • Het tweede boek heet “Help, ze lopen over mij heen’, en de inhoud zou ik beschrijven als ‘Hoe ga ik om met manipulerende mensen?’
  • Het derde boek gaat over bekering. Het heet ‘Hebben je nieren zich ook bekeerd?’ Misschien een wonderlijke titel, maar wanneer je het eerste hoofdstuk leest is de betekenis duidelijk.

Alle drie de boeken worden uitgegeven door uitgeverij Exchange in Aalsmeer. De uitgever vindt het materiaal in deze boeken dermate belangrijk dat hij zijn eigen winst tot een minimum heeft beperkt, en de drie boeken zullen elk
€ 10,00 kosten. Twee boeken zijn nu bij de drukker, het derde gaat over twee weken naar de drukker. Ook komt mijn boek Davids Tabernakel binnenkort voor de vierde keer uit.

Ik verwacht in 2017 langzaam maar zeker meer te gaan preken en les te geven, naarmate mijn gezondheid en stem steeds beter worden.

Zou het mogelijk zijn weer te reizen, zouden wij graag in 2017 naar Papua New Guinea gaan. Dan moet echter mijn stem wel sterker zijn, want wanneer ze daar weten dat we er zijn, komen ze ons van de vroege ochtend tot late avond opzoeken en dat betekent veel praten. We worden herhaaldelijk gevraagd te komen om tijd door te brengen met de leiders. Er liggen verschillende uitnodigingen vanuit het buitenland, maar helaas kunnen wij daar momenteel niet op ingaan.

Nevenfuncties J.S. Pasterkamp in 2016

  • Stichting Gospel Music Festival (Voorheen TRIN) Harderwijk
  • Stichting CHILDREN ASKING Hendrik Ido Ambacht
  • Stichting SHELTER NOW HOLLAND Den Helder
  • Stichting Wings of Healing Warmond
  • Lid Bedieningenraad House of Heroes, Nijkerk

Jan Sjoerd Pasterkamp, april 2017.

Bekijk de jaarcijfers van het jaar 2016 hier.